รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ไชยาวิทยา
ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถวายราชสดุดี วันชิราวุธ เพื่อรำลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ หอประชุม ร.ร.ไชยาวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ไชยาวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ [06-12-2562]
 ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ [25-11-2562]
 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ [23-11-2562]
 ๑๘ พฤศจิกายนนี้ อบรมระบบประกันคุณภาพ [19-11-2562]