รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ไชยาวิทยา
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
๒๒ พฤศจิกายนนี้ กองทัพภาค ๔ จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ณ โรงเรียนไชยาวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ไชยาวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ [06-12-2562]
 ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ [25-11-2562]
 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ [23-11-2562]
 ๑๘ พฤศจิกายนนี้ อบรมระบบประกันคุณภาพ [19-11-2562]