รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ไชยาวิทยา
๑๘ พฤศจิกายนนี้ อบรมระบบประกันคุณภาพ
๑๘ พฤศจิกายนนี้ ร.ร.ไชยาวิทยา จัดอบรมระบบประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระบบประกันคุณภาพ สมศ.รอบ ๔
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ไชยาวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ [06-12-2562]
 ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ [25-11-2562]
 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ [23-11-2562]
 ๑๘ พฤศจิกายนนี้ อบรมระบบประกันคุณภาพ [19-11-2562]