รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมจ.ชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ใน 5 กลุ่มสาระวิชา ณ โรงเรียนศรียาภัยและโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เมื่อวันที่ 9,10,และ 16 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ครูเข้าใจและสามารถนำความรู้ใหม่ ปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 page 1 / 11  
 ชมรมกีฬามอบทุนการศึกษา [18-01-2562]
 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [27-12-2562]
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [25-11-2562]
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [17-11-2562]