รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมจ.ชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ใน 5 กลุ่มสาระวิชา ณ โรงเรียนศรียาภัยและโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เมื่อวันที่ 9,10,และ 16 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ครูเข้าใจและสามารถนำความรู้ใหม่ ปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 page 1 / 14  
 บริษัท ปตท.สผ.เตรียมมอบทุนการศึกษา [31-07-2562]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [31-07-2562]
 ตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCovid19 [14-07-2562]
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา [06-07-2562]