รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
คนเก่งศรียาภัย
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย ประกอบ นายพงศภัค เอกฉาย นายเอกราช สุวรรณ์ และ นายธีริทริ์ คงบุญแก้ว ครูที่ปรึกษา นายกฤษฎา ทองกำเหนิด ได้เข้าร่วมประกวดโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อการประกวด นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง (Innovation for Smart Mobility) ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 30,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 page 1 / 14  
 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัด สอบคัดเลือก (รอบทั่วไป) [05-06-2562]
 ออกเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน [20-05-2562]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสอนทางไกล จากห้องเรียนต้นแบบ [13-05-2562]
 โรงเรียนศรียาภัย จัดการประชุมคณะคุณครู ผ่านระบบ “VDO Conference ” [01-05-2562]