รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
คนเก่งศรียาภัย
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย ประกอบ นายพงศภัค เอกฉาย นายเอกราช สุวรรณ์ และ นายธีริทริ์ คงบุญแก้ว ครูที่ปรึกษา นายกฤษฎา ทองกำเหนิด ได้เข้าร่วมประกวดโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อการประกวด นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง (Innovation for Smart Mobility) ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 30,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 ต้อนรับ"ผู้บริหารสถานศึกษา" [14-12-2562]
 คนเก่งศรียาภัย [17-11-2562]
 หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ” [20-09-2562]
 “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ [07-09-2562]