รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา หัวหน้างานบริหารวิชาการ และนางธนภรณ์ สุขแก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-10-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 page 8 / 11  
 แชมป์3รุ่น เซปัก-ตะกร้อ กีฬามัธยมฯชุมพร [08-08-2562]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [30-07-2562]
 พิธีถวายสัตย์และถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [26-07-2562]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ [29-06-2562]