รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
ภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
การฝึกภาคสนาม นักศึกาาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกอำเภอเวียงสระ จำนวน 16 โรงเรียน 16-31 ตุลาคม 2562 ร สนามโรงเรียนเวียงสระ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-10-2562
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562  [17-10-2562]
 ค่ายภาวะผู้นำ สภานักเรียน สพม.11 [15-10-2562]
 กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" ณ โรงเรียนเวียงสระ 9 สิงหาคม 2562 [06-10-2562]
 การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโดยมีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ร่วมเป็นเกียรติในการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ [06-10-2562]