รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
ค่ายภาวะผู้นำ สภานักเรียน สพม.11
รายละเอียด : วันที่ 14 ตุลาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม.เขต 11) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน \\\"ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาพัฒนาสิ่งแวดล้อม \\\" ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2562 ณ หาดละแมรีสอร์ท อ.ละแม จ.ชุมพร มีเป้าหมายคือ ประธานสภานักเรียน และเลขานุการนักเรียน โรงรียนในสังกัด สพม . เขต 11 จำนวน 80 คน พร้อมนี้ได้บรรยายพิเศษการสร้างสื่อเทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชั่นบน สมาร์ทโฟน และกิจกรรมอื่นๆ จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2562
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562  [17-10-2562]
 ค่ายภาวะผู้นำ สภานักเรียน สพม.11 [15-10-2562]
 กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" ณ โรงเรียนเวียงสระ 9 สิงหาคม 2562 [06-10-2562]
 การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโดยมีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ร่วมเป็นเกียรติในการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ [06-10-2562]