รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
ค่ายภาวะผู้นำ สภานักเรียน สพม.11
รายละเอียด : วันที่ 14 ตุลาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม.เขต 11) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน \\\"ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาพัฒนาสิ่งแวดล้อม \\\" ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2562 ณ หาดละแมรีสอร์ท อ.ละแม จ.ชุมพร มีเป้าหมายคือ ประธานสภานักเรียน และเลขานุการนักเรียน โรงรียนในสังกัด สพม . เขต 11 จำนวน 80 คน พร้อมนี้ได้บรรยายพิเศษการสร้างสื่อเทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชั่นบน สมาร์ทโฟน และกิจกรรมอื่นๆ จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2562
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครัังที่2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  [29-07-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)  [03-07-2562]
 ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [11-06-2562]
 ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22-04-2562]