รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
วันที่ระเลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสวี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มต่อปวงชนชาวไทย เมื่อ 13/10/62
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-10-2562
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [17-11-2562]
 อบรมคำปรึกษาเบื้องต้นและสร้างเครือข่ายครูอาจารย์ของสถานศึกษา [07-11-2562]
 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ [19-10-2562]
 วันที่ระเลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร [13-10-2562]