รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโดยมีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ร่วมเป็นเกียรติในการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้
การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโดยมีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ร่วมเป็นเกียรติในการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-10-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครัังที่2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  [29-07-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)  [03-07-2562]
 ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [11-06-2562]
 ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22-04-2562]