รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
กิจกรรมประมงแห่งชาติ
โรงเรียนด่านสวีวิทยาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล ณ อ่าวสวี หมู่ที่3 บ้านบ่อคา บริเวณ "หัวอ่าง" จากการจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ของกรมประมง ร่วมกับ ปตท.สผ เมื่อ 24 กันยายน2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-09-2562
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 page 1 / 11  
 ชมรมกีฬามอบทุนการศึกษา [18-01-2562]
 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [27-12-2562]
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [25-11-2562]
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [17-11-2562]