รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
การอบรม ปลูกจิคสำนึก เทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม โดย กอ.รมน. ภาค4
การอบรม ปลูกจิคสำนึก เทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม โดย กอ.รมน. ภาค4 ร่วมกับโรงเรียนเวียงสระ จัดอบรม นักเรียนจำนวน 500 คน โดยเป็นตัวแทน ห้องละ 10 คน เมื่อวันที่ 13 กพ.2561 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 18 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3 page 1 / 3  
 กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4 โรงเรียนเวียงสระ [26-02-2561]
 วิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเวียงสระ WS. STATION [18-02-2561]
 กิจกรรมวันตรุษจีน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเวียงสระ  [18-02-2561]
 พิธีวางพวงมาลา วัน "วิภาวดี" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเวียงสระ [18-02-2561]