รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
แชมป์ เซปัก-ตะกร้อ 16ปีชาย
โรงเรียนด่านสวีวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เซปัก-ตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เซ-ปักตะกร้อ รุ่นไม่เกิน 18ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 การแข่งขันฟุตซอล 18ปีชาย การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ ประจำปี2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-09-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [17-11-2562]
 อบรมคำปรึกษาเบื้องต้นและสร้างเครือข่ายครูอาจารย์ของสถานศึกษา [07-11-2562]
 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ [19-10-2562]
 วันที่ระเลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร [13-10-2562]