รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
“มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒
นายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีขบวนพาเหรดจาก ๒๒ โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้ โดยแบ่งการแข่งขัน เป็น ๑๐ ชนิดกีฬา และ กรีฑาประเภทลู่ - ลาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมด้วยอดีตคณะผู้บริหาร ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน สังกัดมัธยมศึกษาชุมพร ทั้งหมด ๒๒ โรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด จำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ กว่าคน ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชุมพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-09-2562
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 คนเก่งศรียาภัย [17-11-2562]
 หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ” [20-09-2562]
 “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ [07-09-2562]
 กิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา [03-09-2562]