รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
กิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา
จันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กิจกรรมการจัดแสดงผลงานกิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำ พระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าว รายงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานความสำเร็จของหน่วยงานทางการศึกษา และกิจกรรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับนักเรียน และคุณครู ณ อาคารคุณย่าชื่นศรียาภัย โรงเรียนศรียาภัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2562
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 page 1 / 14  
 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัด สอบคัดเลือก (รอบทั่วไป) [05-06-2562]
 ออกเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน [20-05-2562]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสอนทางไกล จากห้องเรียนต้นแบบ [13-05-2562]
 โรงเรียนศรียาภัย จัดการประชุมคณะคุณครู ผ่านระบบ “VDO Conference ” [01-05-2562]