รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
กิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา
จันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กิจกรรมการจัดแสดงผลงานกิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำ พระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าว รายงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานความสำเร็จของหน่วยงานทางการศึกษา และกิจกรรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับนักเรียน และคุณครู ณ อาคารคุณย่าชื่นศรียาภัย โรงเรียนศรียาภัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2562
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 คนเก่งศรียาภัย [17-11-2562]
 หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ” [20-09-2562]
 “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ [07-09-2562]
 กิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา [03-09-2562]