รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
การกำกับ ติดตาม และนิเทศ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษา
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนปะทิววิทยา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษา ขอขอบพระคุณท่้านคณะกรรมการนิเทศ ที่ให้คำแนะนำ ติชม ในการนิเทศครั้งนี้ ทางโรงเรียนปะทิววิทยาจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 27 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 การกำกับ ติดตาม และนิเทศ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษา [30-08-2562]
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [06-08-2562]
 การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562  [06-08-2562]
 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]