รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
การกำกับ ติดตาม และนิเทศ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษา
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนปะทิววิทยา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษา ขอขอบพระคุณท่้านคณะกรรมการนิเทศ ที่ให้คำแนะนำ ติชม ในการนิเทศครั้งนี้ ทางโรงเรียนปะทิววิทยาจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 27 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 page 1 / 14  
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง [19-03-2562]
 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด2019 [03-03-2562]
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 [01-03-2562]
 แนะแนวสัญจรโรงเรียนปะทิววิทยา [01-03-2562]