รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
เชิดชูครูคนเก่ง
คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับโล่เกียรติยศวิทยากรดีเยี่ยม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรอบรม ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมประจำปีเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและชี้แจงการใช้งบประมาณของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ทั่วประเทศ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]