รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมศึกษาดูงาน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะคุณครูและ บุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจบุรี ได้เข้าร่วมศึกษาและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ศรียาภัย (อาคาร 11) โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โดยมีนายนันธชัย แย้มโสพิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย คณะคุณครู และนักเรียนได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 คนเก่งศรียาภัย [17-11-2562]
 หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ” [20-09-2562]
 “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ [07-09-2562]
 กิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา [03-09-2562]