รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ไชยาวิทยา
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
วันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคมนี้ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 2 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ไชยาวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 ๑๘ พฤศจิกายนนี้ อบรมระบบประกันคุณภาพ [19-11-2562]
 รำลึกวันปิยมหาราช [25-10-2562]
 ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙ [13-10-2562]
 พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนศท. [11-09-2562]