รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ไชยาวิทยา
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
วันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคมนี้ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 2 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ไชยาวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 ๑๒ ก.พ.นี้ สนง.อัยการจังหวัดไชยา อบรมความรู้กฏหมาย [12-02-2562]
 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ [11-02-2562]
 เปิดบ้านวิชาการ [04-02-2562]
 ๒๐ ถึง ๒๒ ม.ค.นี้ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน [24-01-2562]