รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
นายสมชาติ เชาวนปัญจะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนด่านสวีวิทยา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 ทุนการศึกษา [20-11-2562]
 การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนในภูมิภาค [21-09-2562]
 1ตำรวจ1โรงเรียน [04-09-2562]
 เยาวชนอาสาสมัคร [20-08-2562]