รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ด่านสวีเกมส์"
นายนพพร อุสิต นายกสมาคมการกีฬาจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนด่านสวีวิทยาซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันคือ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปัก-ตะกร้อ วอลเลย์บอลและกรีฑา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 ทุนการศึกษา [20-11-2562]
 การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนในภูมิภาค [21-09-2562]
 1ตำรวจ1โรงเรียน [04-09-2562]
 เยาวชนอาสาสมัคร [20-08-2562]