รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : กาญจนดิษฐ์
นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี 2561
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับมัธยม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีรางวัลการแข่งขัน ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประเภทสิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาไทย จากผลงานชื่อเครื่องกวนเนอกประสงค์ 3 in 1 2. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จากผลงานชื่อผ้าบาติกรักธรรมชาติสามเกลอ 3. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร จากผลงานชื่อเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด 2 in 1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ กาญจนดิษฐ์
  1 page 1 / 1  
 นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี 2561 [13-02-2561]