รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย จำนวน 37 รายการ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมจำนวน 1,500 คน และคณะครูเข้าร่วมกว่า 300 คน ในวันที่ 27 ก.ค.2562 ประธานพิธีเปิด ท่านสามารถ ชนะ รองปลัด อบจ.ชุมพร ท่านผู้อำนวยการนพมาศ เพราพันธ์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 5 / 12  
 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก [30-05-2562]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [30-05-2562]
 กิจกรรมการอบรมทบทวนนักเรียน แกนนำห้องเรียนสีขาว และพิธีลงนามความร่วมมือ MOU  [30-05-2562]
 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่ พ.ว.  [30-05-2562]