รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เฟื่องฟ้าเกม 2019” ประจำปี 2562
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เฟื่องฟ้าเกม 2019” ประจำปี 2562 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดย ท่านนพมาศ เพราพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา การแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนานักเรียนให้รักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาไม่ไปพึ่งยาเสพติด 3. ส่งเสริมสร้างมิตรภาพความเข้าใจระหว่างนักเรียน 4. รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาได้จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 คณะ คือ คณะเกี้ยวเกล้า คณะทานตะวัน คณะอัญชัน คณะยูงทองและคณะช้องนาง กำหนดการแข่งขันกีฬา “เฟื่องฟ้าเกม 2019” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ซึ่งมีประเภทกีฬาต่างๆ ดังนี้ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เปตอง ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ แชร์บอล สปอร์ตแดนซ์ และชักกะเย่อ และทำพิธีปิดการแข่งขัน กีฬา “เฟื่องฟ้าเกม 2019 ” พร้อมมอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน ในภาคบ่าย ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]