รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการค่ายคุณธรรมพุทธบุตร
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมพุทธบุตร ให้นักเรียนโครงการพิเศษ พสวท.สมทบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/2และ 5/2 ณ วัดกรวด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [16-08-2562]