รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]