รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
แข่งขันแต่งคำประพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี
วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขัน แต่งคำประพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]