รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร #เตรียมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่1/2562 วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]