รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือพร้อมกับส่วนกลาง ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี โดยพร้อมเพรียงกัน ออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]