รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น บริเวณหน้าเสาธง โดยนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย (Gifted Thai) และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในการแสดงละครเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา เป็นผลงานของสุนทรภู่
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]