รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการรณรงค์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรา​ษฎร์ธานีร่วมกับรายการวิทยุแฮปปี้ไทม์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี F.M. ๙๕.๕๐ จัดกิจกรรม \"Happy Time Campus Plus Teen Power รวมพลัง ไม่เสพ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ยาเสพติด \" ภายใต้โครงการรณรงค์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดโดยให้นักเรียนซึ่งเป็๋นเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน AF และ The Voice
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]