รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
คนเก่งศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวด ในรายการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ได้แก่ เด็กชาย ธนวัฒน์ หัสรินทร์ และ เด็กหญิงณัฏฐณิชา วีรเสนีย์ และรายการประกวดวาดภาพระบายสีมาสเตอร์อาร์ตมาสเตอร์ซีรีย์ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ชนะเลิศรุ่นอายุ 13-15 ปี ได้แก่ นางสาวบุษรา สุดรอด เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ถึงประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 19-23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายนันธชัย แย้มโสพิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานใน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-06-2562
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 พิธีไหว้ครู 2563 "ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู" [23-08-2562]
 การประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) [19-08-2562]
 การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) [19-08-2562]
 สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน  [19-08-2562]