รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
International Camp M. 1 @ Malaysia @Singapore
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดโครงการ International Camp M. 1 การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันเมื่อวันที่ 18 -22 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาความกล้าพูดภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออกของ นักเรียนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนต่างประเทศ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-06-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]