รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการพลังงานสัญจร
โครงการพลังงานสัญจร จัดโดย ปตท. และสถาบันวิทยาการพลังงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานที่ถูกต้องที่นักเรียนควรรู้ ในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-14.30 น. ณ อาคาร 100 ปีหอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2562
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]