รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทาน
ชุมนุมดนตรีสากลโรงเรียนศรียาภัย จัดพิธีมอบส่งมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากล ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และรางวัลชนะเลิศรายการอื่นๆ โดยมี ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานรับมอบถ้วยรางวัล ในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 พิธีไหว้ครู 2563 "ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู" [23-08-2562]
 การประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) [19-08-2562]
 การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) [19-08-2562]
 สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน  [19-08-2562]