รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่
วันที่ 5 ก.พ. 61 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ โดย ผอ.ธีรเดช จู่ทิ่น ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ทัศนศึกษา ม.ปลาย ....สุสานหอย 75 ล้านปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน สวรรค์ชั้นเจ็ด Heaven-7 วัดมหาธาตุวชิรมงคล(วัดใหม่บางโทง)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2 page 1 / 2  
  วันเปิดเรียนวันเรียนแรกของภาคเรียนที่ 1 [16-05-2561]
 ม.ท. รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [09-04-2561]
 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ เข้าค่ายลูกเสือ ขั้น ม.2 ม.3  [19-02-2561]
 นักเรียน ม.ท. คว้าเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 [19-02-2561]