รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสถานศึกษา และร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง ณ บึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-06-2562
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 page 1 / 22  
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วงดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับภาคใต้ [11-07-2562]
 โครงการค่ายคุณธรรมพุทธบุตร [10-07-2562]
 กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ [10-07-2562]
 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี  [10-07-2562]