รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House นายอนันต์ มณีรัตน์ ประธานสหวิทยาเขตชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธี กิจกรรม Open House โรงเรียนท่าข้ามวิทยา พร้อมแนะแนวนักเรียนจากเขตบริการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 กับมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าศึกต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1 page 1 / 1  
 กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) [06-02-2561]
 วันครู 2561 [16-01-2561]