รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House นายอนันต์ มณีรัตน์ ประธานสหวิทยาเขตชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธี กิจกรรม Open House โรงเรียนท่าข้ามวิทยา พร้อมแนะแนวนักเรียนจากเขตบริการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 กับมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าศึกต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [13-10-2561]
 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) [11-10-2561]
 นักเรียนรางวัลพระราชทาน [06-10-2561]
 ร้อยรัก ถักทอใจ สานสานใย มุทิตา [21-09-2561]