รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก สร้างความสนุก สร้างสรรค์และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดให้มีกิจกรรม การประกวดบอร์ดนิทรรศการ ประกวดแต่งคำขวัญ กิจกรรมประกวดวาดภาพ และ การประกวด Cover Dance
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]