รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์
นักเรียนจากโครงการ SMTE และ พสวท.สมทบ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายกันต์เมธัส เชิดชูชวลิต และ นายธีร์ เหล่าประสิทธิ์ นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีคุณครูชฎาพร ช่วยชู เป็นที่ปรึกษา ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ เชียงใหม่ ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2562 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และจะนำเสนอโครงงานอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ในงานการประชุมวิชาการด้านดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปนำเสนองานที่ประเทศญี่ปุ่น
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 page 1 / 22  
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วงดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับภาคใต้ [11-07-2562]
 โครงการค่ายคุณธรรมพุทธบุตร [10-07-2562]
 กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ [10-07-2562]
 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี  [10-07-2562]