รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์
นักเรียนจากโครงการ SMTE และ พสวท.สมทบ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายกันต์เมธัส เชิดชูชวลิต และ นายธีร์ เหล่าประสิทธิ์ นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีคุณครูชฎาพร ช่วยชู เป็นที่ปรึกษา ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ เชียงใหม่ ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2562 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และจะนำเสนอโครงงานอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ในงานการประชุมวิชาการด้านดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปนำเสนองานที่ประเทศญี่ปุ่น
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]