รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ชุดการแสดง และบรรเลงดนตรีไทยงานมหรสพสมโภช
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และนักเรียนชุมนุมดนตรีไทย ร่วมแสดง และบรรเลงดนตรีไทยในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในชุดการแสดงรำโนรา ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 และการแสดงชุดระบำนารีศรีนคร ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 page 1 / 22  
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วงดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับภาคใต้ [11-07-2562]
 โครงการค่ายคุณธรรมพุทธบุตร [10-07-2562]
 กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ [10-07-2562]
 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี  [10-07-2562]