รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
บริจาคโลหิต
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ได้โลหิตจำนวน 108 ยูนิต
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]