รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
ร่วมพิธีเปิด Open House และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 31 มกราคม 2561 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดย นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา (Open House) และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 25 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 [23-03-2561]
 OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2560 [20-02-2561]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างโรงอาหาร [01-02-2561]
 ร่วมพิธีเปิด Open House และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [01-02-2561]