รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 20 รูป วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. บริเวณหน้าเสาธง เนื่องในวันวิสาขบูชา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 1 / 19  
 โครงการพลังงานสัญจร [12-06-2562]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [04-06-2562]
 นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ [30-05-2562]
 ชุดการแสดง และบรรเลงดนตรีไทยงานมหรสพสมโภช [30-05-2562]