รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
คณะกรรมการประเมิน การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน (OBECQA) ระดับ ScQA
21 – 22 มีนาคม 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-04-2562
ประมวลภาพข่าว [ 25 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 page 1 / 11  
 นักเรียนชุมนุมมโนราห์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา แสดงในงานแห่ผ้าพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ประะจำปี 2562 [18-07-2562]
 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา [18-07-2562]
 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [18-07-2562]
 ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร  [08-07-2562]