รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านเสด็จพิทยาคม
ผู้อำนวยการ ดร.อรชพร มีพัฒน์พร้อมคณะครูเดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง
1 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการ ดร.อรชพร มีพัฒน์พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน เดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม บรรยากาศอบอุ่น
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-04-2562
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านเสด็จพิทยาคม
  1 page 1 / 1  
 นักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คว้ารางวัลแชมป์โลกมวยไทย WORLD CHAMPION (WBC MUAYTHAI)  [05-06-2562]
 ผู้อำนวยการ ดร.อรชพร มีพัฒน์พร้อมคณะครูเดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง [02-04-2562]