รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
Open house
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้านสู่การเรียนรู้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมี นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1 page 1 / 1  
 Open house [01-02-2561]
 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 [22-01-2561]
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายคุณธรรม  [22-01-2561]