รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าชนะ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงิน พัสดุ และแผนงาน
โรงเรียนท่าชนะ โดยผู้อำนวยการสมศักดิ์ ทองสมุทร นายวานิช อินทรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการเงิน พัสดุ และการเขียนงบประมาณโครงการ ประจำปี 2562 ให้แก่คณะครูในโรงเรียนท่าชนะ และโรงเรียนที่มีความสนใจ โดยมี นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวิทยากร คุณชฎาวัลย์ ชุมวรฐายี และคุณสัญลักษณ์ เมืองโครต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าชนะ
  1 page 1 / 1  
 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ [11-06-2562]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงิน พัสดุ และแผนงาน [28-03-2562]
 "ตามระเบียบพัก" [19-09-2562]