รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
SP Yong Guide II
ระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ณ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ในการนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (SP Yong Guide 2) จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียาภัย และ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร นักเรียนให้ความสนใจด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 100 คน โดยมีคณะวิทยากรจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียาภัย ร่วมกันจัดกิจกรรม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 page 1 / 11  
 วันครู 2563 [17-01-2562]
 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 [27-12-2562]
 นำเสนอผลงานเพื่อประเมิน"ครูดีเด่น"  [17-12-2562]
 ต้อนรับ"ผู้บริหารสถานศึกษา" [14-12-2562]