รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
SP Yong Guide II
ระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ณ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ในการนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (SP Yong Guide 2) จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียาภัย และ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร นักเรียนให้ความสนใจด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 100 คน โดยมีคณะวิทยากรจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียาภัย ร่วมกันจัดกิจกรรม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 พิธีไหว้ครู 2563 "ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู" [23-08-2562]
 การประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) [19-08-2562]
 การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) [19-08-2562]
 สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน  [19-08-2562]